Która część Ukrainy należała do Polski?
Która część Ukrainy należała do Polski?

Która część Ukrainy należała do Polski?

Historia Polski i Ukrainy jest ściśle powiązana, a granice między tymi dwoma krajami wielokrotnie się zmieniały na przestrzeni wieków. W tym artykule przyjrzymy się, która część Ukrainy należała do Polski w różnych okresach historycznych.

1. Ruś Czerwona

W średniowieczu Ruś Czerwona, która obejmowała tereny dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i części Rosji, była częścią Królestwa Polskiego. W 1340 roku Ruś Czerwona została podzielona między Polskę a Wielkie Księstwo Litewskie na mocy układu w Krewie. W wyniku tego podziału większa część Ukrainy znalazła się pod panowaniem polskim.

2. Rzeczpospolita Obojga Narodów

W XVI i XVII wieku Polska i Litwa utworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów, federację dwóch państw. W tym okresie większość terenów dzisiejszej Ukrainy była częścią Rzeczypospolitej. Wielu Ukraińców miało wpływ na życie polityczne i kulturalne Rzeczypospolitej, a polsko-ukraińskie stosunki były stosunkowo dobre.

3. Rozbiory Polski

W XVIII wieku Polska została podzielona między Rosję, Prusy i Austrię w wyniku trzech rozbiorów. W wyniku tych rozbiorów większość terenów dzisiejszej Ukrainy znalazła się pod panowaniem Rosji. Jednak niektóre regiony, takie jak Galicja i część Wołynia, znalazły się pod panowaniem Austrii.

4. II Rzeczpospolita

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska odzyskała kontrolę nad niektórymi terenami dzisiejszej Ukrainy. Galicja, Wołyń i część Małopolski Wschodniej znalazły się w granicach II Rzeczypospolitej. W tym okresie stosunki polsko-ukraińskie były napięte, a konflikty etniczne były częste.

5. II wojna światowa

Podczas II wojny światowej granice między Polską a Ukrainą ponownie uległy zmianie. Po agresji ZSRR na Polskę w 1939 roku, wschodnie tereny Polski, w tym część Ukrainy, zostały anektowane przez ZSRR. Po zakończeniu wojny granice te zostały utrzymane, a większość dzisiejszej Ukrainy znalazła się w granicach ZSRR.

6. Niepodległa Ukraina

Po rozpadzie ZSRR w 1991 roku Ukraina ogłosiła niepodległość. Obecnie większość terenów dzisiejszej Ukrainy znajduje się w granicach niepodległej Ukrainy. Polska i Ukraina utrzymują dobre stosunki dyplomatyczne i współpracują w wielu dziedzinach, w tym gospodarczej i kulturalnej.

Podsumowanie

W różnych okresach historycznych różne części Ukrainy należały do Polski. Od czasów średniowiecza, przez okres Rzeczypospolitej Obojga Narodów, rozbiorów Polski, II Rzeczypospolitej, II wojny światowej, aż po obecną niepodległą Ukrainę, granice między Polską a Ukrainą wielokrotnie się zmieniały. Dzisiejsza Ukraina jest niepodległym państwem, a Polska i Ukraina utrzymują dobre stosunki dyplomatyczne. Zrozumienie historii tych dwóch krajów jest ważne dla lepszego zrozumienia ich współczesnych relacji.

Wezwanie do działania: Sprawdź, która część Ukrainy należała do Polski!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here