Wczasy pod gruszą, czyli wypoczynek z dofinansowaniem rządzą się swoimi prawami. Na dofinansowanie z zakładu pracy na wakacje mogą liczyć jednak tylko niektórzy z pracowników. To, czy pieniądze w ogóle będą mogły zostać przyznane, zależy od liczby osób zatrudnionych w firmie. Ich wysokość to natomiast kwestia wysokość wynagrodzenia i ogólnej sytuacji materialnej pracownika. Co jeszcze trzeba wiedzieć o wczasach pod gruszą i jak się o nie starać?

Wczasy pod gruszą jeszcze kilka lat temu były niezwykle popularną formą benefitów dla pracowników. Dziś mówi się o nich mniej, ale to nie znaczy, że zniknęły. W niektórych zakładach pracy nadal można starać się o dofinansowanie wakacji, czyli właśnie tzw. wczasy pod gruszą. Pieniądze wypłacane na dofinansowanie wypoczynku pracownika, a czasem też jego dzieci pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych. Jak się jednak okazuje, otrzymać ich nie może każdy.

Kto może wyjechać na wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą to dodatkowe pieniądze, które otrzymuje się… za samo pójście na urlop. Należy jednak pamiętać, że do tego świadczenie prawo mają tylko ci pracownicy, którzy zatrudnieni są w przedsiębiorstwie posiadającym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w skrócie ZFŚS. Na uwadze należy mieć to, że do prowadzenia ZFŚS nie jest zobowiązane każde przedsiębiorstwo. Obowiązek mają tylko ci pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na etat. W przypadku, gdy w firmie zatrudnionych jest więcej niż 20 a mniej niż 50 osób, ZFŚS tworzony jest tylko na wniosek zakładowej organizacji związkowe. Oznacza to, że pracując w mikroprzedsiębiorstwie, zazwyczaj wczasów pod gruszą nie otrzymamy.

Oczywiście są wyjątki od tych reguł. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obowiązkowo musi być powołany w jednostkach samorządu terytorialnego oraz zakładach budżetowych. Tam trzeba go stworzyć bez względu na liczbę pracowników i każdy z nich może liczyć na wczasy pod gruszą.

Wczasy pod gruszą: za ile dni urlopu zapłaci pracodawca?

Wyżej wymienione zasady to nie jedyne uwarunkowania otrzymania wczasów pod gruszą. Te zazwyczaj wypłacane są w przypadku, kiedy urlop wypoczynkowy trwa minimum 14 dni kalendarzowych. Nie muszą one być wybrane łącznie, ale warunkiem jest przebywanie 14 dni kalendarzowych poza miejscem pracy, co musi pokrywać się z urlopem wypoczynkowym pracownika. Szczegółowe zasady wypłacania wczasów pod gruszą powinny być dokładnie określone w regulaminie zakładowego ZFŚS. Regulamin ten powinien mówić o tym, jaki jest okres, za który przysługuje dofinansowanie, wskazywać termin jego wypłaty oraz warunkować inne zasady wypłaty środków np. dostarczenie pracodawcy dowodów poniesionych na wakacje kosztów.

Warto pamiętać, że o wczasy pod gruszą możemy starać się nie tylko na urlop letni. Świadczenie to przysługuje przez cały rok, a więc i obejmie nas, jeśli wypoczynek zaplanujemy zimą lub jesienią. Aby otrzymać dofinasowanie, nie można jednak zapomnieć o ważnej rzeczy: złożeniu wniosku urlopowego, który umożliwia wypoczynek o długości wystarczającej do wypłaty wczasów pod gruszą. Wzór wnioski o wczasy pod gruszą można otrzymywać w dziale kadr firmy lub samodzielnie ściągnąć z Internetu.

Ile otrzymuje się za wczasy pod gruszą?

Dodatek nazywany popularnie wczasy pod gruszą nie jest z góry ustalony. Kwota dofinansowania ustalana jest indywidualnie. Na jej wysokość wpływa sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika. Oznacza to, że wysokość wczasów pod gruszą w dużej mierze zależy od zarobków naszych oraz osób znajdujących się w naszym gospodarstwie domowym. Najmniejsze dofinansowanie dostają ci zarabiający najwięcej. Na uwadze należy mieć natomiast, że na wysokość wczasów pod gruszą żadnego wpływu nie ma staż pracy, zajmowane stanowisko oraz posiadane kwalifikacje.

Ważne jest również to, że jeśli wczasy pod gruszą przekroczą kwotę 380 złotych, to należy zapłacić od nich podatek dochodowy. Niższa kwota zwalnia z tego obowiązku. Natomiast bez względu na wysokość dofinansowania do wakacji, nie pobierana jest składka ZUS.

Wczasy pod gruszą a świadczenie urlopowe

Należy pamiętać, że wczasy pod gruszą nie są tożsame ze świadczeniem urlopowym. To ostatnie wypłacane jest ze środków pracodawcy, a nie z ZFŚS. Podlega ono opodatkowaniu niezależnie od wysokości i może uzyskać je każdy pracownik firmy w tej samej kwocie bez względu na swój sytuację materialną. Różnice w sumie świadczenia urlopowego wynika tylko z wymiaru etatu poszczególnych pracowników oraz ustaleń pracodawcy.

Gdzie jechać na wczasy pod gruszą?

Co do zasady miejsce wypoczynku w ramach wczasów pod gruszą pozostawia się do decyzji pracownika. Trzeba jednak mieć na uwadze, że niektóre regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych warunkują wypłatę dofinansowania wypoczynkiem tylko na terenie Polski i tylko w określonych miesiącach – takie zapisy nie są nielegalne i chcąc uzyskać dofinansowanie, trzeba się do nich dostosować.

Wczasy pod gruszą były popularną formą wypoczynku w PRL. W założeniu chodziło o to, aby pracownik sam organizował sobie wakacje u rodziny, na działce czy polu namiotowym. Dziś wczasy pod gruszą mają trochę inny wymiar, ale nadal są popularny świadczeniem, po które chętnie sięgają pracownicy. Warto się dowiedzieć, czy w firmie, w której się pracuje, też ono przysługuje i uzyskać zwrot, chociaż części kosztów wakacyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here